Paano Tingnan at I-download

Upang tingnan o i-download ang isang file, i-click ang nais na link ng wika. Magbubukas ang PDF file sa isang bagong window o tab ng iyong browser. Mula roon, maaari mo ring i-download o i-print ang file.