Serye ng Webinar sa Kabutihan ng Health Net

Mabilis ang pagtakbo ng buhay. Ang aming Serye ng Webinar sa Kabutihan ay isang mabilis na mapagkukunan upang matulungan kang makisali sa iyong kalusugan – sa isang oras o mas mabilis pa!

Kabilang sa mga buwanang paksa ang mga tip para sa:
• Malusog na pamumuhay
• Pag-eehersisyo at pagkain nang maayos
• Pamamahala sa diyabetis, kolesterol at presyon ng dugo


Paparating na webinar – Miyerkules, Disyembre 15, mula tanghali hanggang 12:45 p.m. sa oras ng Pasipiko.


Pagbutihin ang Iyong Pananalapi at ang Iyong Kagalingan sa aming Webinar sa Disyembre

Para sa marami sa atin, ang mabuting kalagayan sa pananalapi ay may mahalagang papel sa ating kabuuang kagalingan. Nakakatulong din ito upang suportahan ang isang nakalulusog na pamumuhay. Ang kagalingan sa pananalapi ay tungkol sa pakiramdam na matatag sa iyong pera sa parehong maikli at mahabang panahon.

Ngayong Disyembre, malugod na ilalahad ng Health Net ang aming Mga Usapang Pera: Magplano para sa Bukas, Ngayon na webinar. Idinisenyo ito upang makatulong na madagdagan ang iyong kaalaman at matulungan kang mapabuti ang iyong kalagayan sa pananalapi.

Ang pag-alam sa iyong katayuan sa trabaho, seguridad sa pananalapi at pamantayan sa pamumuhay ay mga salik lahat sa kagalingan sa pananalapi. Matututuhan mo rin ang:

  • Mga tip upang matulungan kang makatipid ng pera.
  • Mga paraan upang maabot ang mga layunin sa pananalapi upang maiwasan ang pagkabalisa sa pananalapi.
  • Paano masulit ang iyong portfolio sa pananalapi.

Pangasiwaan ang iyong kalagayan sa pananalapi. Kunin ang impormasyon at kumpiyansa sa paggawa ng matalinong mga pagpapasya tungkol sa iyong pera – at kung paano ito pagaganahin para sa iyo.

Simulan ang paggawa ng mas mahusay na mga pagpapasya tungkol sa iyong pera ngayon!

Mag-sign up na ngayon!

Samahan mo kami

Mga Usapang Pera: Ang Magplano para sa Bukas, Ngayon na webinar ay gaganapin sa Miyerkules, Disyembre 15 mula 12:00 p.m. hanggang 12:45 p.m. sa oras ng Pasipiko.

Inaalok namin ang aming mga buwanang webinar sa lahat ng miyembro ng Health Net, pati na rin sa publiko. Huwag mag-atubiling ibahagi ang impormasyong ito sa iyong mga kaibigan at katrabaho!

Mangyaring samahan kami sa susunod na buwan sa Enero 19 mula tanghali hanggang 12:45 p.m. para sa Magsimulang Muli sa 2022! na webinar sa kahusayan.

Abiso ng Health Net sa Hindi Pandidiskrimina