Impormasyon sa Pagkapribado

Kung nais mong malaman ang higit pa tungkol sa mga patakaran ng Health Net sa pagkapribado, mangyaring pumunta sa mga sumusunod na web link.

Ang Patakaran sa Pagkapribado sa Web ng Health Net ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa pagkapribado sa website ng Health Net.

Ang Patnubay sa Pagkakumpidensyal ng Health Net ay naglalarawan kung paano ang Health Net:

 • Nagpoprotekta sa pagkakumpidensiyal ng protektadong impormasyon sa kalusugan1
 • Nililimitahan ang pag-akses sa protektadong impormasyon sa kalusugan
 • Ipinagbabawal ang labag sa batas na pagsisiwalat ng protektadong impormasyon sa kalusugan

Ang Abiso sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado ng Health Net ay naglalarawan:

 • Paano ginagamit at isinisiwalat ng Health Net ang protektadong impormasyon sa kalusugan
 • Ang iyong mga karapatan bilang isang miyembro upang ma-akses ang protektadong impormasyon at upang humiling ng mga pagwawasto, paghihigpit o isang pagtutuos ng mga pagsisiwalat ng protektadong impormasyon sa kalusugan
 • Ang mga pamamaraan para sa pagsampa ng isang reklamo

1 "Ang protektadong impormasyon sa kalusugan" ay impormasyon tungkol sa iyo, kabilang ang impormasyong demograpiko, na maaaring magamit nang makatwiran upang makilala ka at na nauugnay sa iyong nakaraan, kasalukuyan o hinaharap na pisikal o mental na kalusugan o kundisyon, ang pagkakaloob ng pangangalagang pangkalusugan sa iyo o ang pagbabayad para sa pangangalagang iyon. Halimbawa, kung ang Health Net ay nangongolekta ng isang numero ng social security sa kurso ng negosyo, ang numero ng social security ay itinuturing na protektadong impormasyon sa kalusugan.


Patakaran sa Pagkapribado sa Web

1. Saklaw

Ang Patakaran sa Pagkapribado ("Patakaran") na ito ay naaangkop sa koleksyon, paggamit at pagsisiwalat ng impormasyon ng Health Net, Inc. at ang kanilang mga kaakibat na kumpanya (sama-sama, ang "Health Net") sa www.healthnet.com at sa pamamagitan ng mga mobile site o social media (ang "Website") pati na rin sa nakolektang impormasyon sa pamamagitan ng mga komunikasyon sa telepono. Ang Pahayag sa Pagkapribado na ito ay hindi naaangkop sa mga web site ng ikatlong partido na maaaring ma-akses sa pamamagitan ng mga hyperlink sa Website na ito, na mayroong kanilang mga sariling patakaran sa pagkapribado na hinihimok namin sa iyo na repasuhin. Ang pag-link sa isang site ng ikatlong partido ay hindi nangangahulugang ini-endorso namin ang site, anumang mga produkto o serbisyong inilarawan sa site, o anumang iba pang materyales na nilalaman sa isang site ng ikatlong partido.

Ipinapaliwanag ng Patakaran na ito kung paano kinokolekta, ginagamit, at isinisiwalat ng Health Net ang impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Health Net o mga ibang indibidwal na bumibisita sa Website. Ang Health Net ay mayroon ding magkahiwalay na Abiso sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado na naglalarawan kung paano namin ginagamit at isinisiwalat ang protektadong impormasyon sa kalusugan tungkol sa aming mga miyembro, kabilang ang mga karapatan ng miyembro na patungkol sa naturang impormasyon, na magagamit sa seksyon ng Abiso sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado (sa ibaba). Ni ang Abiso ng Mga Kasanayan sa Pagkapribado o ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay naaangkop sa personal na impormasyon tungkol sa mga empleyado ng Health Net.

Sa pamamagitan ng paggamit ng aming Website sa anumang paraan, tulad ng pagba-browse o pakikipag-ugnay, nagpapahiwatig ka na sumasang-ayon ka sa mga tuntunin ng aming kasalukuyang Patakaran ayon sa naka-post dito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa Patakaran na ito, hindi mo dapat gamitin ang aming Website. Maaaring i-update o baguhin ng Health Net ang Patakaran na ito paminsan-minsan sa aming sariling paghuhusga sa pamamagitan ng pag-post ng isang bagong bersyon sa Website na ito, na kasama ang petsa ng huling pag-update na nabanggit sa itaas. Hinihikayat ka namin na bisitahin ang lugar na ito nang madalas upang manatiling may kaalaman dahil ang iyong patuloy na paggamit ng aming mga Website pagsunod sa pag-post ng mga pagbabago sa mga tuntuning ito ay nangangahulugang pumapayag ka sa mga naturang pagbabago.

Ang iyong paggamit ng aming Website ay napapailalim din sa Mga Tuntunin sa Paggamit.

2. Impormasyon na Kinokolekta Namin

Sa pangkalahatan, maaari mong bisitahin ang aming Website nang hindi sinasabi sa amin kung sino ka o naglalahad ng personal na impormasyon tungkol sa iyong sarili. Gayunpaman, ikaw (o iyong personal na kinatawan) ay maaaring magbigay nang kusa ng personal na impormasyon, na tumutukoy sa:

 • Pagkontak na impormasyon (tulad ng pangalan, address, email address at numero ng telepono)
 • Demograpiko na impormasyon (tulad ng edad, petsa ng kapanganakan, kasarian, katayuan sa pag-aasawa, ZIP code, at komposisyon ng sambahayan)
 • Pangpinansyal na impormasyon (tulad ng numero ng social security, impormasyon sa account sa bangko, o impormasyon sa credit card)
 • Impormasyon sa Kalusugan (tulad ng impormasyong isinumite sa isang aplikasyon sa pagpapatala para sa seguro sa kalusugan)

Kung pinili mong makipag-ugnay sa Website – tulad ng sa pagrerehistro, pag-aaplay para sa mga produkto o serbisyo, pagsusumite ng mga order, palatanungan, survey, o kahilingan para sa impormasyon, o paggamit ng mga mobile na aplikasyon o mga platform ng social media – kokolektahin ng Health Net ang personal na impormasyon na binigay mo (o ng iyong personal na kinatawan). Maaari naming mapahusay o pagsamahin ang impormasyong ibinibigay mo sa amin nang direkta sa impormasyon mula sa mga iba pang mapagkukunan, kabilang ang mga ikatlong partido, o pagsamahin ang iyong personal na impormasyon sa datos tungkol sa kung paano mo ginagamit ang aming site, para sa mga layuning inilarawan sa ibaba.

Maaari mong tingnan ang iyong datos sa aming sistema sa pamamagitan ng aming protektadong portal ng kostumer/miyembro. Upang baguhin o iwasto ang iyong impormasyon, mangyaring tawagan ang numero ng telepono ng Sentro ng Pagkontak ng Kostumer na matatagpuan sa likod ng iyong ID card.

3. Paano Namin Gagamitin ang Iyong Impormasyon

Maaari naming kolektahin, panatilihin, at gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa mga sumusunod na layunin:

 • pagtulong sa pagtaguyod at pagpapatunay ng pagkakakilanlan at pagiging karapat-dapat ng mga gumagamit;
 • pagbubukas, pagpapanatili, pangangasiwa at paglilingkod sa mga profile, account o pagsapi ng mga gumagamit (kabilang upang kumpirmahin sa iyo ang mga transaksyon sa website);
 • pagpoproseso ng isang aplikasyon o pagpapatala ayon sa iyong kahilingan;
 • pagbibigay ng mga serbisyo at suporta sa mga gumagamit, tulad ng paghahatid ng mga produkto o serbisyo na batay sa web, pagpapaalam sa iyo tungkol sa mga programa sa kalusugan o kabutihan na maaaring interesado ka na ibinibigay namin o ng mga iba pang negosyo, o pagbibigay ng mga dokumento o iba pang impormasyong hiniling mo (tulad ng Mga Paliwanag ng Mga Benepisyo (Explanations of Benefits, EOBs) o impormasyon sa pagsingil at pagbabayad);
 • pagmemerkado ng aming mga produkto at serbisyo sa iyo;
 • pag-aanalisa at pagpapabuti ng aming mga produkto, mga serbisyo, Website, at pag-aanunsiyo, kabilang ang pagsasaayos nito sa mga kagustuhan ng mga gumagamit;
 • pangangasiwa ng mga survey o promosyon;
 • pagbibigay sa mga gumagamit ng mga pag-update ng kumpanya o ng impormasyon tungkol sa pagpapaandar ng Website;
 • pagtutugon sa iyong mga katanungan o mga iba pang kahilingan;
 • pagkontak sa iyo kung kinakailangan;
 • pagtatala ng aming mga transaksyon at komunikasyon;
 • pagpapanatili ng seguridad at integridad ng aming mga sistema;
 • pagpoprotekta sa kalusugan, kaligtasan o kagalingan ng mga iba; at
 • pagsusunod sa mga legal na kinakailangan, pagsusunod sa legal na proseso, o pagtatanggol sa aming mga legal na karapatan.

4. Pag-log ng Teknolohiya, mga Cookie, at mga Nauugnay na Pamamaraan

Nangongolekta rin ang Health Net ng tiyak na hindi personal na impormasyon at pinagsamang impormasyon tungkol sa iyo upang matulungan kaming analisahin at pabutihin ang pagiging kapaki-pakinabang ng aming Website. Kabilang sa "hindi personal na impormasyon" ang impormasyon na hindi direktang kilalanin ka nang personal, ngunit nagbibigay sa amin ng hindi nagpapakilalang "datos ng paggamit," tulad ng bilang ng mga natatanging bisita na tinatanggap namin, kung anong mga pahina ang madalas na bisitahin, at ang mga kagustuhan at katangian sa pag-ikot ng aming mga bisita. Kabilang sa mga halimbawa ng naturang hindi personal na impormasyon ang, ngunit hindi limitado sa:

 • Mga Cookie: Ang mga cookie ay mga piraso ng impormasyon na inililipat ng isang website sa computer ng isang gumagamit para sa mga layunin ng pag-iimbak ng impormasyon tungkol sa mga kagustuhan ng isang gumagamit, upang maihatid ang nilalaman na tiyak sa iyong mga interes, o upang gawing pinakamahusay ang pagganap ng aming Website at mga serbisyo. Hindi personal na kinikilala ng mga cookie ang mga gumagamit (tulad ng pagkolekta ng iyong pangalan o adres), ngunit itinatalaga ng mga ito ang isang natatanging elemento ng datos sa bawat bisita upang makilala ng Website ang mga pabalik-balik na gumagamit, subaybayan ang mga pattern sa paggamit, at mas mahusay na maglingkod sa iyo kapag bumalik ka sa Website.
 • Impormasyon sa Browser: Nangongolekta at nag-iimbak ang mga web browser ng impormasyon tungkol sa ginagamit mong uri ng aparato at operating system upang ma-akses ang aming Website, pati na rin ang MAC address ng iyong aparato para sa pagpapadali sa mga komunikasyon sa network. Ang pag-akses sa impormasyong ito ay makakatulong sa amin na magtatag ng isang protektado at maaasahang koneksyon sa iyo sa panahon ng iyong mga pagbisita sa aming website.
 • Mga web beacon: Maaari rin kaming maglagay ng mga Web beacon sa aming mga email upang masukat ang pagiging epektibo ng aming mga kampanya sa email sa pamamagitan ng pagkilala sa mga indibidwal na nagbubukas o kumikilos sa isang mensahe sa email, kailan binuksan ang isang mensahe sa email, kung gaano karaming beses na ipinapasa ang isang mensahe sa email, ang uri ng software, aparato, operating system at browser na ginamit upang maihatid ang email, at anumang URL na na-akses sa pamamagitan ng aming mensahe sa email.
 • IP Address: Ang isang Internet Protocol na address ay isang numero na awtomatikong kinikilala ang computer o makina na ginamit mo upang ma-akses ang Internet. Pinapayagan ng IP address na kilalanin ng aming server ang iyong lokasyon sa heyograpiya at ipadala sa iyo ang mga webpage na nais mong bisitahin, at maaari nitong isiwalat ang server na pagmamay-ari ng iyong Internet Service Provider.

Sa panahong ito, hindi namin iginagalang ang "huwag subaybayan" na mga signal mula sa isang web site browser. Gayunpaman, maaari mong tanggihan o tanggalin ang mga cookie. Kung naitakda mo ang iyong browser sa pribadong pagba-browse, o tanggihan o tanggalin ang mga cookie, maaaring hindi mo ganap na masulit ang Website.

5. Pagbabahagi at Pag-iimbak ng Datos

Hindi ibebenta ng Health Net ang iyong personal na impormasyon sa anumang ibang ikatlong partido para sa kanilang sariling paggamit maliban kung isiwalat namin ito sa iyo sa oras na nakolekta ang impormasyon at nakuha ang iyong pahintulot. Hindi namin kasalukuyang ibinabahagi ang iyong personal na impormasyon sa anumang mga nasa labas ng ikatlong partido upang makapagbenta sila nang direkta sa iyo.

Maaaring isiwalat ng Health Net ang iyong personal na impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga sumusunod na kadahilanan:

 • Maaari kaming gumamit ng mga hindi kaakibat na kumpanya tulad ng mga ahente o kontratista ("mga Ikatlong Partido") upang matulungan kaming mapanatili at mapatakbo ang aming mga Website, upang maibigay sa iyo ang mga serbisyo na iyong hiniling, o para sa mga iba pang kadahilanan na nauugnay sa pagpapatakbo ng aming negosyo (kabilang ang mga paggamit ng impormasyong nakalista sa itaas). Kung sakaling magbigay kami ng personal na impormasyon sa mga Ikatlong Partido na ito, pinaghihigpitan ang mga ito mula sa paggamit ng datos na ito sa anumang paraan maliban sa pagbigay ng mga kinakailangang serbisyo para sa amin.
 • Nakalaan sa amin ang karapatang isiwalat ang iyong personal na impormasyon kung kinakailangang gawin ito ayon sa batas, search warrant, subpoena, utos ng korte, kapag hiniling ng mga awtoridad ng gobyerno, o kung kinakailangan nang makatuwiran upang maprotektahan ang Health Net, ang mga indibidwal na pinaglilingkuran ng Health Net, o ang publiko.
 • Maaari naming ibigay ang iyong personal na impormasyon sa mga kaakibat na entidad o mga ikatlong partido na may kaugnayan sa aktwal o inaasahang pagbebenta o paglipat ng ilan o lahat ng isang negosyo kung saan mo isinumite ang iyong impormasyon, o sa kaganapan ng isang pagbabago sa korporasyon. Maaari naming ibahagi ang iyong personal na impormasyon sa mga kumpanya at subsidyaryong kaakibat ng Health Net para sa mga pagmemerkadong kadahilanan.

Maaari rin naming isiwalat sa mga ikatlong partido (o payagan ang mga ikatlong partido na mag-ipon) ng iyong hindi personal na impormasyon mula sa mga cookie, mga Web beacon, o mga iba pang teknolohiya sa aming Website para sa mga layuning kabilang ngunit hindi limitado sa pagsukat ng aktibidad sa site at pagbibigay ng isang mas mahusay na karanasan sa gumagamit.

Ang iyong personal na impormasyon at hindi personal na impormasyon ay maaaring maimbak sa mga database ng Health Net, mga database ng kaakibat na kumpanya o subsidyaryo, o mga database na pinamamahalaan ng mga ikatlong partido na tagapagbigay ng serbisyo, na matatagpuan sa loob at labas ng Estados Unidos. Ang iyong impormasyon ay awtomatikong ililipat sa mga database na ito para sa pag-imbak at pagmementina. Ang mga database na ito ay maaaring matagpuan sa mga bansa kung saan naiiba ang mga patakaran sa pagkapribado at maaaring hindi gaanong mahigpit kaysa sa mga yaong bansa kung saan ka naninirahan.

6. Mga Social Media na Platform

Ang mga web page ng aming mga Website ay maaaring maglagay ng mga plug-in, mga widget, o mga iba pang app ng mga iba’t ibang social media na platform, tulad ng Facebook, Twitter, at YouTube. Ang isang halimbawa ng naturang isang plug-in ay ang "Gusto" na pindutan ng Facebook. Kapag nakatagpo ka ng mga nakalagay na bagay, ang iyong internet browser ay maaaring gumawa ng isang direktang koneksyon sa serbisyo ng social media na platform at maaaring ibahagi ang impormasyon tulad ng alin sa aming mga Website ang iyong nabisita. Ang aming mga Website ay maaari ring gawing magagamit sa pamamagitan ng mga social media na platform ng ikatlong partido.

Boluntaryo ang iyong pakikilahok sa mga serbisyong inilaan ng mga social media na platform. Kung pipiliin mong mag-sign on gamit ang serbisyong ito, mangongolekta ang Health Net ng tiyak na impormasyon mula sa iyong social media na account kabilang ang iyong pampublikong profile, pangalan ng gumagamit, email address, kaarawan, nakasaad na lokasyon ng lungsod, mga listahan ng pagkontak, at mga iba pang pakikipag-ugnay sa social media na platform (tulad ng mga interes at mga gusto). Ang impormasyong maaaring mayroon kaming pag-akses ay mag-iiba ayon sa social media na platform at kontrolado ng mga setting ng pagkapribado sa platform na iyon at ang iyong mga pagpipilian sa platform na iyon. Ang iyong paggamit ng mga serbisyo sa mga social media na platform ng ikatlong partido ay pinamamahalaan ng pahayag sa pagkapribado at mga iba pang tuntunin sa paggamit para sa social media na platform ng ikatlong partido, hanggang sa maibahagi sa amin ang naturang impormasyon, at pagkatapos ang nasabing impormasyon ay napapailalim din sa Patakaran sa Pagkapribado na ito.

7. Pahayag sa Pagkapribado sa mga Mobile na Aplikasyon

Binuo na ng Health Net ang mga tiyak na mobile na aplikasyon na maaari mong i-download sa iyong mobile na aparato. Kapag nag-download ka ng isang mobile na aplikasyon, maaaring mayroong isang pagkakataon para sa iyo na magbigay sa amin ng, o upang makuha namin ang, impormasyon tungkol sa iyo tulad ng pagkontak na impormasyon, mga kagustuhan, mga litrato, at iba pang pagkikilala na impormasyon. Ang aming mobile na aplikasyon ay maaari ring mangolekta ng impormasyon sa lokasyon.

Ang impormasyong nakuha sa pamamagitan ng isang mobile na aplikasyon ay gagamitin alinsunod sa Patakaran sa Pagkapribado na ito. Sa unang paggamit, ang mobile na aplikasyon ay magbibigay ng isang link na nagbibigay-daan sa iyo na makita ang Patakaran sa Pagkapribado bago magparehistro o gamitin ang aplikasyon. Madali mong mapapatigil ang lahat ng pagkolekta ng impormasyon ng aming mga mobile na aplikasyon sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga mobile na aplikasyon. Maaari mong gamitin ang mga istandard na proseso sa pagtanggal na magagamit bilang bahagi ng iyong mobile na aparato o sa pamamagitan ng marketplace o network ng mobile na aplikasyon. Maaari kang hindi sumali sa anumang oras mula sa pagpapahintulot sa amin na magkaroon ng pag-akses sa lokasyon ng iyong gusali (GPS na datos) sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pahintulot sa iyong mobile na aparato.

8. Seguridad

Gumagawa ang Health Net ng mga makatuwirang hakbang upang maprotektahan ang seguridad ng iyong impormasyon, kabilang ang paggamit ng naaangkop na pisikal, panteknikal, at pang-administratibo na pag-iingat. Gayunpaman, ang kalikasan ng Internet, ay pumipigil sa amin na magarantiyahan ang pagkakumpidensiyal ng impormasyon na tinatanggap namin sa pamamagitan ng Website o sa pamamagitan ng e-mail. Samakatuwid, mangyaring huwag gamitin ang e-mail o ang Website na ito (maliban kung naka-log in ka sa iyong health.com na account at gamitin ang mga protektadong form na magagamit mo sa sandaling naka-log in ka na) upang magbigay ng impormasyon sa amin na itinuturing mong kumpidensyal.

9. Mga Bata

Hindi sinasadya na kolektahin ng Health Net ang personal na impormasyon mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang, at ang mga batang wala pang 13 taong gulang ay hindi dapat magsumite ng anumang personal na impormasyon sa amin. Kung malalaman namin na ang isang bata ay nagbigay sa amin ng personal na impormasyon nang walang pahintulot ng magulang, o na ang isang magulang o tagapag-alaga ng isang bata ay nakikipag-ugnay sa amin sa pamamagitan ng pagkontak na impormasyon na ibinigay sa ibaba, gagamit kami ng mga makatuwirang pagsisikap na tanggalin ang impormasyon ng bata mula sa aming mga database.

10. Hindi Pagsasali

Paminsan-minsan ang Health Net ay maaaring magpadala ng mga elektronikong komunikasyon sa iyo sa anyo ng mga newsletter, abiso sa katayuan ng account, at mga iba pang komunikasyon, tulad ng pagmemerkado. Maaari rin kaming magpadala ng mga komunikasyon sa email tungkol sa mga paksa tulad ng mga pangkalahatang benepisyo sa kalusugan, mga pag-update sa website, mga kondisyon sa kalusugan, at mga pangkalahatang paksa sa kalusugan. Mag-aalok kami ng naaangkop na mga mekanismo sa pahintulot sa loob ng tiyak na komunikasyon sa email, tulad ng hindi pagsasali/pag-unsubscribe, para sa pagmemerkado at mga tiyak na iba pang komunikasyon, o maaari kang makipag-ugnay sa amin tulad ng inilarawan sa ibaba.

Sa mga tiyak na lokasyon sa aming Website kung saan humihiling kami ng impormasyon tungkol sa gumagamit, binibigyan ng aming Website ang mga gumagamit ng pagkakataong hindi sumali sa pagtanggap ng mga komunikasyon mula sa amin. Kung ikaw ay isang miyembro at nagparehistro na sa healthnet.com na site, maaari mo ring baguhin ang iyong mga kagustuhan sa email sa iyong profile.

Mangyaring alamin na ang hinding pagsali sa pagmemerkado o mga iba pang komunikasyon ay hindi naaangkop sa mga tiyak na komunikasyon tulad ng katayuan ng account, mga pag-update sa website, o mga komunikasyon sa pagpapaandar ng website.

11. Makipag-ugnayan sa Amin

Kung naniniwala kang hindi sumusunod ang Health Net sa patakaran sa pagkapribado na ito, maaari kang magsampa ng isang reklamo sa amin sa sumusunod na address na nakalista sa ibaba, tawagan ang libreng tawag na numero ng telepono sa likod ng iyong ID card o makipag-ugnay sa Health Net sa 1-800-522-0088.

Tanggapan ng Pagkapribado ng Health Net
Attention: Tanggapan ng Pagkapribado
P.O. Box 9103
Van Nuys, CA 91409

Fax: (818) 676-8314

12. Ang Iyong mga Karapatan sa Pagkapribado sa California

Kung nais mong paghigpitan kung paano namin ginagamit ang iyong impormasyon o kung paano namin isinisiwalat ang iyong impormasyon sa mga ikatlong partido, o may mga iba pang katanungan tungkol sa Patakaran na ito, maaari mong isumite ang iyong kahilingan sa online.

Ang mga residente ng California ay maaaring may mga tiyak na karagdagang karapatan, kabilang ang karapatan sa impormasyon tungkol sa kung paano ibinabahagi ang personal na impormasyon sa mga ikatlong partido para sa mga layunin ng direktang pagmemerkado ng mga ikatlong partido sa loob ng nakaraang taon ng kalendaryo. Mangyaring alamin na hindi namin ibinabahagi ang iyong impormasyon sa mga hindi kaakibat na ikatlong partido para sa anumang mga layunin ng direktang pagmemerkado ng ikatlong partido. Maaari kaming magbahagi ng personal na impormasyon sa mga kaakibat na entidad na nagbabahagi ng parehong pangalan ng tatak sa Health Net. Kung ikaw ay residente ng California, mayroon kang karapatang magsumite ng isang kahilingan upang makatanggap, na may kinalaman sa mga naturang kaakibat na ikatlong partido na nagbabahagi ng parehong pangalan ng tatak sa Health Net, ng sumusunod na impormasyon: (a) ang mga kategorya ng impormasyon na isiniwalat ng Health Net sa mga naturang kaakibat na entidad; at (b) ang pangkalahatang bilang ng mga kaakibat na kumpanya na nagbabahagi ng parehong pangalan ng tatak. Maaari kang makipag-ugnay sa amin para sa naturang impormasyon sa 1-800-522-0088 o maaari mong isumite ang iyong kahilingan sa online.

Huling Na-update Noong: 06/08/2016

Patnubay sa Pagkakumpidensiyal

Ang Health Net, Inc. at lahat ng mga subsidyaryo/kaakibat nito ("Health Net") ay nagpatibay ng isang mahigpit na patnubay hinggil sa pagkakumpidensiyal ng tiyak na impormasyon na ibinigay sa mga kasama ng Health Net. Naaangkop ang patnubay na ito sa lahat ng mga kasama ng Health Net ayon sa inilarawan sa ibaba:

Ipinagbabawal ang lahat ng mga Kasama mula sa anumang hindi awtorisadong pag-akses sa, paggamit o pagsisiwalat ng impormasyon ng pasyente ("Miyembro") o tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan, impormasyong pagmamay-ari ng Health Net, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga medikal na talaan, mga paghahabol, mga benepisyo o iba pang pang-administratibo na datos na makikilala nang personal, bilang karagdagan sa, mga Health Net na programa sa pagpapabuti ng kalidad, mga ulat, at impormasyon sa pamamahala ng sakit (simula dito, sama-samang tinutukoy bilang "Kumpidensyal na Impormasyon").

Ang mga Kasama ay dapat panatilihin ang mahigpit na pagkapribado, at huwag kopyahin, isiwalat o pahintulutan ang pagsisiwalat sa sinumang tao, maliban sa nakasaad sa Abiso sa Mga Kasanayan sa Pagkapribado ng Health Net, anumang Kumpidensyal na Impormasyon. Dapat sumunod ang mga Kasama sa lahat ng mga patakaran at pamamaraan ng Health Net tungkol sa pag-iingat ng lahat ng Kumpidensyal na Impormasyon. Dapat sumunod ang mga Kasama sa lahat ng naaangkop na mga batas at regulasyon ng estado at pederal tungkol sa Kumpidensyal na Impormasyon.