Mga Programa at mga Diskwento sa Kabutihan

Binibigyan ka ng Health Net ng mga kagamitan na kailangan mo – at ng iyong pamilya – upang mamuhay nang malusog.

Ang mga paalala na mensahe sa pangangalaga ay makakatulong upang mapanatili ang iyong pangangalaga. Kabilang sa mga mensahe ang mga paalala tungkol sa mga pagsusuri, taunang pagbabakuna at marami pa!

Programa sa Pagtuturo sa Kalusugan ay nag-aalok ng indibidwal na suporta sa kabutihan sa pamamagitan ng telepono, kasama ang isang tagasanay sa kalusugan nang libre para sa iyo. Maraming pag-uusapan, kabilang ang:

 • Diyeta
 • Stress
 • Ehersisyo
 • Paghinto sa paninigarilyo (kung paano huminto sa paninigarilyo)
 • Pagpapapayat
 • At iba pa

Mga Programa sa Pagtataguyod sa Kalusugan. Ang mga programang ito ay makakatulong sa iyo upang tingnan at pagbutihin ang iyong mga dahilan ng peligro, tulad ng paninigarilyo, kalusugan sa pag-iisip, diyeta, ehersisyo at marami pa.

Mga Alituntunin sa Pampigil na Pagsasala – Manatiling napapanahon sa iyong mga pangkalusugan na pagsasala at pagbabakuna. Matuto nang higit pa tungkol sa Mga Alituntunin sa Preventive Screening (PDF).

Omada – Ang Omada® ay isang isinapersonal na programa na idinisenyo upang matulungan kang magpapayat, magdagdag ng enerhiya, at mabawasan ang iyong panganib sa mga pabalik-balik na kondisyon tulad ng type 2 diabetes at sakit sa puso.

Pagtatasa ng kalusugan. Tumanggap ng isang ulat na nilikha para lamang sa iyo na may impormasyon tungkol sa iyong mga panganib sa pag-uugali at medikal na kalusugan. Sa sandaling kinumpleto mo ang online na survey makakatanggap ka ng isang plano sa pagkilos.

myStrength ay isang kumpidensyal na mapagkukunan sa online, naisapersonal upang makatulong na mapabuti ang iyong kalooban. Itong mga mapagkukunan sa pansariling tulong ay idinisenyo upang matulungang bigyan ka ng kapangyarihan na maging – at manatiling – malusog sa pag-iisip at sa pisikal. Matuto nang higit pa tungkol sa myStrength (PDF).

Linya ng Payo mula sa Nars – 24/7 na tulong mula sa nars tungkol sa kung paano:

 • Alagaan ang isang hindi grabeng pinsala o sakit
 • Kilalanin ang isang emerhensya sa kalusugan
 • Gamitin ang iyong gamot
 • Maghanda para sa isang pagbisita sa doktor

Programa sa paghinto sa tabako – Magpatala sa programa sa paghinto sa tabako (huminto sa paninigarilyo) at gagabayan ka ng isang tagasanay sa proseso. Dagdag nito, makakakuha ka ng lahat ng mga uri ng mahuhusay na kagamitan upang matulungan kang huminto.

Mga Programa sa Kabutihan at mga Naidagdag sa Halaga – Ang aming mga programa ay sumasaklaw sa kabutihan, kalusugan at kung paano pamahalaan ang mga kondisyon.

 • Huminto sa paninigarilyo
 • Pamahalaan ang stress
 • Kontrolin ang diabetes
 • Magkaroon ng marami pang mga kagamitan na kailangan mo upang mamuhay nang malusog

Mag-log in sa mga ito at iba pang mga programa

 • Makatanggap ng mga diskwento sa miyembro (PDF) para sa mga serbisyo at produkto na nauugnay sa kalusugan.
 • Pumili mula sa 11,000+ na mga sentro sa fitness at sa mga YMCA sa buong mundo sa pamamagitan ng Active&Fit Direct™ na programa. Magbayad lamang ng $25 kada buwan (dagdag ang $25 na bayarin para sa pag-sign up at para sa mga naaangkop na buwis).