Paghinto sa Paggamit ng Tabako

Sinasaklaw ng programa sa paghinto sa paggamit ng tabako ang anumang uri ng tabako, hinahayaan kang makipag-usap sa isang paghinto na tagasanay para sa paghihikayat at suporta, at nag-aalok ng isang isinapersonal na plano upang maghinto. Narito ang isang pagtingin sa kung ano ang makukuha mo:

  • Masinsinan na pagtatasa at isinapersonal na mga plano sa paghinto, kasama ang mga rekomendasyon sa suporta mula sa medikasyon.
  • Hanggang sa apat na proactive, indibidwal na tawag sa pagpapayo, kasama ang mga walang limitasyong tawag sa aming mga doktor sa programa.
  • Toolkit para sa kalahok.
  • Nakatutulong na toolkit para sa pamilya at mga kaibigan.
  • Nakatuon na website para sa impormasyon sa paghinto sa paggamit sa tabako, isang chat function at mga module ng pag-aaral.